Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về những vấn đề xã hội đòi hỏi các nước ASEAN giải quyết

Tạo tài khoản với

Khi bấm tạo tài khoản bạn đã đồng ý với quy định của tòa soạn

Đáp án C


Các vấn đề như tôn giáo, sự hòa hợp dân tộc trong mỗi quốc gia, dịch bệnh, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí, thất nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đều là những thách thức, đòi hỏi các nước ASEAN cần nỗ lực giải quyết ở cả cấp quốc gia và khu vực => nhận định “Sự đa dạng về truyền thống, phong tục và tập quán ở mỗi quốc gia” đòi hỏi các nước ASEAN phải giải quyết là không đúng

Ý nào sau đây không đúng khi nói về những vấn đề xã hội đòi hỏi cấc nước ASEAN phải giải quyết?

Ý nào sau đây không đúng khi nói về những vấn đề xã hội đòi hỏi cấc nước ASEAN phải giải quyết?

A. Tôn giáo và sự hòa hợp các dân tộc ở mỗi quốc gia.

B. Thất nghiệp và sự phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài.

C. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường chưa hợp lí.

D. Sự đa dạng về truyền thống, phong tục và tập quán ở mỗi quốc gia.

Phương pháp giải:

dựa vào kiến thức sgk Địa lí 11 trang 108

Lời giải chi tiết:

Các vấn đề như tôn giáo, sự hòa hợp dân tộc trong mỗi quốc gia, dịch bệnh, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí, thất nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đều là những thách thức, đòi hỏi các nước ASEAN cần nỗ lực giải quyết ở cả cấp quốc gia và khu vực => nhận định “Sự đa dạng về truyền thống, phong tục và tập quán ở mỗi quốc gia” đòi hỏi các nước ASEAN phải giải quyết là không đúng

Chọn C

Mã câu hỏi: 145507

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Hạn chế lớn nhất của vùng núi đá vôi ở nước ta là:
 • Hạn chế lớn nhất của biển Đông là:
 • Ý nào dưới đây thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa miền núi và đồng bằng nước ta? 
 • Đặc điểm của biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là gì?
 • Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhờ đâu
 • Căn cứ vào Atlat Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ? 
 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết các vùng nông nghiệp nào sau đây chuyên môn hóa sản xuất điều? 
 • Cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi quốc gia cũng như toàn khu vực Đông Nam Á là 
 • Biểu hiện rõ rệt nhất của đặc tính nóng ẩm ở biển Đông là:
 • Đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta là do 
 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với chế độ nhiệt ở nước ta? 
 • Biểu hiện chứng tỏ địa hình Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm là:
 • Xét về góc độ kinh tế, vị trí địa lí của nước ta như thế nào?
 • Điểm nào sau đây không đúng với địa hình vùng núi Đông Bắc? 
 • Vị trí nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc đã mang lại cho khí hậu nước ta đặc điểm nào dưới đây?&n
 • Căn cứ vào Atlat Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng gia súc và gia cầm lớn nhất? 
 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 – 7, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với hình thể nước ta? 
 • Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở 
 • Cho biểu đồ:CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH HOẠT ĐỘNG Ở NƯỚC TA (Đơn vị: %)Căn cứ vào
 • Nêu điểm giống nhau chủ yếu của địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc
 • Do biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành dải đồng bằng duyên hải miền Trung nên địa hình khu vực này thế nào?
 • Điểm nào sau đây không nổi bật ở đồng bằng sông Hồng? 
 • Đối với vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam cho phép các nước 
 • Nhân tố ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của các nước Đông Nam Á là:
 • Ý nào sau đây không đúng khi nói về những vấn đề xã hội đòi hỏi các nước ASEAN phải giải quyết? 
 • Nhận xét nào sau đây không đúng về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của một số nước ở Đông Nam Á giai đoạn 2005 -2016?
 • Căn cứ vào Atlat Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây không thuộc lưu vực hệ thống sông Hồng? 
 • Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Việt Nam ngày càng có vai trò tích cực trong ASEAN? 
 • Cho biểu đồ sau:Biểu đồ này thể hiện nội dung nào sau đây? 
 • Cho bảng số liệu:LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO NHÓM TUỔI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2015(Đơn vị: Nghìn ngư
 • Nguyên nhân quan trọng nhất khiến chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam �
 • Căn cứ vào Atlat Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành công nghiệp điện tử? 
 • Thành tựu to lớn về xã hội do công cuộc Đổi mới đưa lại cho nước ta là fgif?
 • Căn cứ vào Atlat Việt Nam trang 15, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất? 
 • Hướng núi tây bắc và vòng cung của nước ta được quy định bởi:
 • Cho bảng số liệu:DÂN SỐ VÀ DIỆN TÍCH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017 Tên nước In-đô-nê-xi-a
 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, một số địa hình ven biển xếp theo thứ tự từ bắc vào nam là:
 • Điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên và đồi là đều:
 • Thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa �
 • Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn với các nước có cùng vĩ độ ở Tây Á, châu Phi là nhờ 

Những vấn đề xã hội đòi hỏi các nước ASEAN phải giải quyết là Tôn giáo và sự hòa hợp các dân tộc ở mỗi quốc gia; dịch bệnh, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường chưa hợp lí; thất nghiệp và sự phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế ... (sgk Địa lí 11 trang 108)

=> Những vấn đề xã hội đòi hỏi các nước ASEAN phải giải quyết không bao gồm “sự đa dạng về truyền thống, phong tục và tập quán ở mỗi quốc gia” => Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ