Ayon sa kanya sa kasalukuyang panahon apat na henerasyon ang tagatangkilik ng modernong teknolohiya

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ayon sa kanya sa kasalukuyang panahon apat na henerasyon ang tagatangkilik ng modernong teknolohiya

Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:29, cland123

Akrostik ng salitang matulogin

Kabuuang mga Sagot: 1

Ayon sa kanya sa kasalukuyang panahon apat na henerasyon ang tagatangkilik ng modernong teknolohiya

Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 20:29, hannahleigh

Tumutukoy sa pag sunod at di pag sunod sa pamantayang moral na kilos

Kabuuang mga Sagot: 2

Ayon sa kanya sa kasalukuyang panahon apat na henerasyon ang tagatangkilik ng modernong teknolohiya

Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 21:29, princessgarcia23

Halimbawa ng batas moral para sa kabataan

Kabuuang mga Sagot: 1

Ayon sa kanya sa kasalukuyang panahon apat na henerasyon ang tagatangkilik ng modernong teknolohiya

Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 22:29, saintjohn

Bakit mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya ang kanilang gampanin? ipaliwanag​

Kabuuang mga Sagot: 2

Questions in other subjects:

Ayon sa kanya sa kasalukuyang panahon apat na henerasyon ang tagatangkilik ng modernong teknolohiya

Ang mgadigital nativesay tinatawag ding mga kabilang saGeneration YatGeneration Z. Samantalang mgadigital immigrantsnaman ang katumbas ng mgakabilang saSilent Generation, Baby Boomers,atGen X.Ayon kay Rosen (2004), sa kasalukuyang panahon, apat na henerasyon angtagatangkilik ng “modernong teknolohiya.” Mahalagang maunawaan natin ang mgapagkakaiba ng iba’t ibang henerasyon lalo na sa panananaw sa makabagongteknolohiya. Ang kaalaman dito ay makatutulong upang makaiwas sa tinatawag na“Agwat Teknolohikal sa Pagitan ng Mga Henerasyon.”Una, ang tinatawag naSilent Generationo ang mga ipinanganak at lumakingwalang makabagong teknolohiya. Ang henerasyong ito ay nabuhay sa panahon ngtinawag naDepressionsa Estados Unidos at sa panahon ng Ikalawang DigmaangPandaigdig. Tinatawag din silang mgaBuildersatWar Babies.Noong 1946-64 ipinanganak at nagkaisip ang henerasyon ng tinatawag naBaby Boomers. Sa panahon ng kanilang kabataan iginigiit nila ang kanilang mgakarapatan, at mga pagpapahalagang panlipunan at politikal sa lipunan. Sa ngayonsila ang mga namumuno at mga pulitiko sa bansa. Sa pangkalahatan, ang mgakabilang sa henerasyong ito ay may mataas na pagtingin sa sariling kakayahan.Naniniwala sila sa gawa higit sa salita, walang takot nilang ipinahahayag angkanilang opinyon at damdamin, at kadalasan sila’y nagtatagumpay sa kanilang mgasinimulang gawain. Minsan nga lamang marami sa kanila ang nag-aakalang alamnila ang lahat ng bagay.Sumunod dito ang tinatawag naGeneration X.Ipinanganak sila sa mga taong 1965 hanggang 1979.Sa Pilipinas sila ang henerasyon na tinatawag dingMartial Law Babies. Ipinanganak sila sa panahon ngMartial Lawni Ferdinand Marcos. Iminulat sila sapaniniwalang ang lahat ay maayos, payapa, at mabutisa bansa, habang sa likod ng kanilang mga isip ay may munting tinig nanagsasabing hindi maayos ang lahat. “Bakit maraming hindi puwedeng panoorin satelebisyon? Bakit ibinawal ipalabas ang mga huling kabanata sa Voltes V?” At higitna marami pang tanong ang bumagabag sa kanila habang sila’y nagkakaisip;22

Not the answer you need?

Find the one you need

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Mangalap ng isang bagong balita na may kinalaman sa ekonomiya. Isulat ito, gupitin o i-print at ipaskil sa iyong kuwader … no. Ibigay ang mga impormasyong hinihingi. BALITANG PANG-EKONOMIYA 1. Ano ang pinaka-buod ng balita? 2. Masasabi bang maganda o hindi ang takbo ng ekonomiya ayon sa balita? 3. Ano ang magiging epekto nito sa iyo at sa lipunang kinabibilangangan?maayos na sagot...need lng salamat​

1.Gumawa ng isang Concept Map. Balikan ang nalalaman tungkol sa lipunang politikal. Mag-isip ng mga salitang maiuugnay dito at isulat sa bilog gamit a … ng gabay na pormat sa iba OO O O Lipunan Politikal​

MODYUL 2: ANG M SYON NG PAMILYA I.PANUTO: Gamit ang mga titik ng salitang E DUKASYON, PANANAMPALATAYA, at PAGPAPASYA, Lumikha ng akrostik na mga salit … a o pangungusap na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng edukasyon, paghubog ng pananampalataya at mabut ng pagpapasya.​

Ano mayroon sa bawat isa upang makita ang babala

Ano anong positibong impluwensya naidulot nito sa iyong sarili?

Isulat sa ikalawang hanay ang mga gawaing nagpapakita ng Prinsipyo ng ... nagpapakita ng Prinsipyo ng Subsidiarity at sa ikatlong hanay naman ay mga g … awaing

Panuto: Batay sa naunang gawain, tukuyin ang kabutihang naidudulot sa iyo ng mga tungkulin ng magulang na nasa loob ng kahon. Pagbibigay Edukasyon: 1. … 2. Paggabay sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasiya: 1. 2. Paghubog ng Pananampalataya: 1. 2. pa help po sa esp :(​​

gumawa ng reflection sa natapos na aralin PAGPAPAUNLAD SA PAG-AARAL AT PANANAMPALATAYA NG PAMILYA.​

Ano ang kakayahan ng bawat isa upang maunawaan ang nasa babala

Ang pinakamabisang gawin sa isang tumututok ay: